Routes

 

Francistown Maun
08:30 7:30
0:30 10:30
15:30 15:30
Francistown Kasane
05:00 05:00
13:00 13:00
Francistown Gaborone
07:00 12:00
13:00 14:00
Gaborone Orapa
12:00 08:00
Gaborone
Lobatse
08:30 08:30
10:00 09:30
11:00 11:00
13:00 12:30
14:30 14:30
16:00 16:30
18:00 17:00
18:30 18:30
Maun Johannesburg
21:00 16:00