Routes

 

FRANCISTOWN MAUN
10:30 10:30
15:30 15:30
FRANCISTOWN KASANE
05:00 05:00
13:00 13:00
FRANCISTOWN GABORONE
07:00 12:00
13:00 14:00
GABORONE ORAPA
12:00 08:00
GABORONE
LOBATSE
08:30 08:30
10:00 09:30
11:00 11:00
13:00 12:30
14:30 14:30
16:00 16:30
18:00 17:00
18:30 18:30
FRANCISTOWN MUTARE
 12:30  08:00
17:00 06:00
GABORONE OR TAMBO AIRPORT JOBURG
07:00 07:00
14:30 14:30